Да можеш да отскочиш за уикенда до Гърция.

Да можеш да отскочиш за уикенда до Гърция.