Да не наричаш колата си „западна”.

Да не наричаш колата си „западна”.