Да имаш достатъчно информация, за да взимаш сам решения.

Да имаш достатъчно информация, за да взимаш сам решения.