В седми клас за детето ти да е важно да влезе в елитно училище, не в комсомола.

В седми клас за детето ти да е важно да влезе в елитно училище, не в комсомола.