Да знаеш, че чушкопекът не е върхът на електроуредите.

Да знаеш, че чушкопекът не е върхът на електроуредите.