Да можеш да си купиш жилище, без да чакаш ред.

Да можеш да си купиш жилище, без да чакаш ред.