Да можеш да различиш и да имаш правото да използваш българската, а не руската кирилица.

Да можеш да различиш и да имаш правото да използваш българската, а не руската кирилица.