На изборите да можеш да гласуваш за повече от една партия.

На изборите да можеш да гласуваш за повече от една партия.