Партиите да дават отчет на теб, не ти на тях.

Партиите да дават отчет на теб, не ти на тях.