Посоката да зависи и от теб.

Посоката да зависи и от теб.