По-силна, когато гласуват повече хора.

По-силна, когато гласуват повече хора.