Народна песен на няколко гласа.

Народна песен на няколко гласа.