Да има ден за размисъл, защото има повече от една партия, за които да мислиш.

Да има ден за размисъл, защото има повече от една партия, за които да мислиш.