Да имам възможността да тренирам с най-добрите – в Швеция, Норвегия, Финландия.

Да имам възможността да тренирам с най-добрите – в Швеция, Норвегия, Финландия.