Като чуеш „лагер“, да се сетиш за скейта си, не за Белене.

Като чуеш „лагер“, да се сетиш за скейта си, не за Белене.