Да търсиш разум по-нависоко от Вожда.

Да търсиш разум по-нависоко от Вожда.