Да отидеш в Белене като турист, не като затворник.

Да отидеш в Белене като турист, не като затворник.