Да изповядваш религия, без да трябва да се изповядваш пред властите.

Да изповядваш религия, без да трябва да се изповядваш пред властите.