Общи условия

Във връзка с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни, Ви уведомяваме, че за да приемем Вашето видео за участие в нашата игра, то следва изрично да изразите съгласие с долните изисквания: 

 1. Предоставеното от Ваша страна видео следва да съдържа единствено хора, лица на хора и човешки изображения на хора, които са изрично съгласни да участват в него и са съгласни то да бъде разпространено и публично достъпно до неограничен кръг лица през каналите на проекта „Демокрация всеки ден“ – Facebook страница, Instagram страница, YouTube канал, и Фондация The Convo –  Facebook страница, Instagram страница, YouTube канал;
 2. С изпращането на Вашето видео към нас Вие декларирате, че в него няма лица до 16-годишна възраст, чиито лица се виждат и те могат да бъдат персонално идентифицирани на това видео. В случай че има такива лица, Ваше задължение е да имате изрична декларация от техните родители, настойници или попечители лицата да участват във видеото и то да бъде разпространено до неограничен кръг лица през каналите на проекта „Демокрация всеки ден“ – Facebook страница, Instagram страница, YouTube канал, и Фондация The Convo –  Facebook страница, Instagram страница, YouTube канал;
 3. С изпращането на Вашето видео към нас Вие декларирате, че ако в него присъстват лица над 16-годишна възраст, чиито лица се виждат и те могат да бъдат персонално идентифицирани на това видео, то Вие имате изрична декларация от всяко едно от тях, че са съгласни видеото да бъде разпространено до неограничен кръг лица през каналите на проекта „Демокрация всеки ден“ – Facebook страница, Instagram страница, YouTube канал, и Фондация The Convo –  Facebook страница, Instagram страница, YouTube канал;
 4. С изпращане на Вашето видео Вие декларирате своето съгласие то да бъде разпространявано до неограничен кръг лица през каналите на проекта „Демокрация всеки ден“ – Facebook страница, Instagram страница, YouTube канал, и Фондация The Convo –  Facebook страница, Instagram страница, YouTube канал, което важи и в случай, че Вие присъствате на видеото и Вашето лице е видимо във видеото и Вие можете да бъдете персонално идентифициран/а на него; 
 5. Изпратеното от Вас видео ще бъде използвано единствено в рамките на комуникационната кампания по проект „Демокрация всеки ден“, ще бъде ползвано за отчетни цели и няма да бъде използвано за комерсиална или друга цел.

Правила и условия за провеждане на игра „Аз съм демокрацията“

Срок на кампания, печеливши участници, получаване на награда, отговорност.

Организатор: Фондация „Дъ Конво“ с ЕИК 207560555 със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. Черни Връх 47

 1. Кампанията се провежда в периода 09.05.2024 г. – 31.10.2024 г.
 2. В последния работен ден от всеки месец ще бъдат избирани 10 участници, които ще спечелят предметна награда (комплект торба от плат, тениска, значка и стикер).
 3. В рамките на кампанията ще бъдат раздадени общо 60 комплекта предметни награди, съответно по 10 комплекта за 10 участника всеки месец.   
 4. Тегленето на печелившите участници ще се осъществи чрез софтуер на случаен принцип. Тегленето за всеки месец ще се извършва измежду участниците, пуснали текст/картинка/видео в рамките на съответния месец.
 5. Предметните награди ще бъдат изпратени от организаторите за тяхна сметка в срок от 7 работни дни, считано от датата на изтегляне на печелившите участници за съответния месец.
 6. Победителите ще бъдат уведомявани за това, че са избрани сред печелившите участници за съответния месец на адреса на електронна поща, с който са се регистрирали за участие в кампанията. 
 7. Предметните награди ще бъдат изпратени до офис на куриерска фирма Еконт, който съответният участник трябва да посочи в отговор на мейла, уведомяващ го, че е спечелил.
 8. Организаторите не носят отговорност за грешни или подвеждащи адреси на електронна поща или адреси на офиси на Еконт, както и с форсмажорни обстоятелства, които обективно правят невъзможно изпращането на предметната награда. В случай че печеливш участник не получи в срок своята предметна награда, следва своевременно да се свърже с организаторите по електронна поща.
 9. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на текстовете, картинките/видеото, което всеки участник е изпратил, както и в случай че има нарушени авторски права от участник в кампанията, използвал и публикувал чуждо текстово и/или визуално съдържание. 
 10. Всеки участник в настоящата игра носи отговорност при изпращане на своето текстово и/или визуално съдържание за спазването и ненарушаване на правилата на кампанията и на българското законодателство, свързано с авторско право, защита на личните данни, както и всяка друга приложима нормативна уредба. С изпращане на свое текстово и/или визуално съдържание за участие в кампанията всеки участник декларира и гарантира, че същият е автор на съдържанието и във връзка със съдържанието му е спазил съответните законови изисквания.